Plastové díly

Vývoj, optimalizace, výroba, kontrola kvality, CT scan, analýza materiálu

Plastové díly – spolupráce a podpora při vývoji vašeho plastového dílu, jeho úpravách a optimalizaci, či odstraňování vad již vyrobených plastových dílů.

Vývoj plastového dílu dle vašich požadavků, od prvního návrhu až po jeho sériovou výrobu, a to včetně výroby prototypových dílů a kontroly kvality vyrobeného dílu. Zajistíme vám řízenou a protokolovanou sériovou výrobu a dodávky dílů v požadované kvalitě.

Plastové díly - ing. Petr Sůva

Optimalizace vývoje a výroby plastových dílů

Podpora při vývoji dílu

Podpora při vývoji
plastového dílu

Analýza vyrobitelnosti
Analýza plnění plastového dílu
Zjištění deformací dílu
Optimalizace konstrukce dílu

Konstrukce a výroba vstřikovací formy

Podpora při konstrukci
vstřikovací formy

Teplotní analýza formy
Analýza vstřikovacího procesu
Stanovení předdeformace dílu
Optimalizace temperačního systému

Optimalizace vstřikovacího procesu

Cílená optimalizace
vstřikovacího procesu

Optimalizace konstrukce dílu
Optimalizace konstrukce formy
Optimalizace technologických parametrů
Optimalizace a řízení sériové výroby

Budeme Vám nápomocni v kterékoliv fázi vývoje i výroby plastového dílu

Ing. Petr Sůva

Pro bližší informace o jednotlivých službách, jejich možnostech a přínosech pro váš projekt nás kontaktujte.

Přejít nahoru