Nabídka služeb

Spolupráce při vývoji vašeho plastového dílu, jeho úpravách či optimalizaci nebo při odstraňování vad již vyráběných plastových dílů. Také vám můžeme nabídnout vývoj plastového dílu dle vašich požadavků od prvního návrhu až po jeho sériovou výrobu.

Podpora při vývoji dílu

Vývoj plastového dílu

Nabízíme podporu v kterékoliv fázi vývoje vašeho plastového dílu. Provedeme analýzu vyrobitelnosti dílu, analýzu plnění plastového dílu, analýzu smrštění a deformace. Cílenou optimalizací konstrukce dílu uděláme první krok k dosažení požadované kvality dílu s minimálními náklady.

Optimalizace vstřikovacího procesu

Cílená optimalizace vstřikování plastů

Využitím procesu cílené optimalizace je možné zajistit výrobu plastového dílu v požadované kvalitě a s minimálními výrobními náklady. Jednotlivé kroky cílené optimalizace vedou nejen ke snížení výrobních nákladů a zlepšení kvality dílu, ale především ke zkrácení doby vývoje a výroby dílu, menší spotřebě materiálu a také dřívějšímu uvedení výrobku na trh.

Konstrukce a výroba vstřikovací formy

Konstrukce vstřikovací formy

Při konstrukci vstřikovací formy vám pomůžeme s návrhem,  ověřením nebo optimalizací temperačního systému. Konstrukci vstřikovací formy ověříme pomocí úplné analýzy vstřikovacího procesu a najdeme optimální technologické parametry. Rádi vám konstrukci vstřikovací formy dle vašich požadavků a standardů vytvoříme.

Prototypové díly a 3D tisk

Prototypové díly a 3D tisk

Pomocí 3D tisku vám různými technologiemi a z různých materiálů vyrobíme plastové díly téměř ve všech barvách, ale i čiré. Různé materiály můžete vybrat i pro tisk kovových dílů. 3D tiskem je také možné vyrobit tvarové vložky. Pro výrobu dílů dále můžeme využít technologií vakuového lití, odlévání dílů a prototypovou formu.

vstřikovací forma

Výroba vstřikovací formy

Vyrobíme vám vstřikovací formu dle vaší dokumentace. Pokud konstrukci formy nemáte, můžeme vám ji vytvořit dle vašich požadavků a standardů. Vyrobenou formu i s měřícím protokolem vám předložíme ke schválení.

Vzorkování a sériová výroba

Vzorkování a sériová výroba

Nabízíme možnost vyzkoušení vaší formy, výrobu testovacích i nultých sérií a také sériovou výrobu vašich dílů.Můžeme vám také nabídnout řízenou a kontrolovanou sériovou výrobu vašich dílů.

Optické měření

Optické měření a digitalizace

Pomocí optického měření, 3D skeneru, vám zkontrolujeme kvalitu vašeho dílu nebo celého produktu a vystavíme měřící protokol. Také můžeme provést digitalizaci pro vás vzácných a cenných předmětů, skulptura plastik. Skenování lze také využít při opravě poškozených dílů a přípravě dat pro výrobu dílů nových, opravených.

Semináře a školení

Odborné semináře a školení

Pořádáme odborné semináře a školení v oboru vstřikování plastů. Můžeme si také domluvit termín, obsah a rozsah školení. Většinu školení je možné provést také ve vašich prostorách nebo on-line.

Cílená optimalizace v procesu výroby a vývoje plastových dílů

Cílená optimalizace výrazně snížuje čas vývoje díly, sníží náklady na vývoj dílu a pomůže zkrátit celý výrobní cyklus. Cílená optimalizace vstřikovací formy, Cílené optimalizace konstrukce plastového dílu, temperačních systémů, technologických parametrů a cílená optimalizace sériové výroby by měly být nedílnou součástí procesu vývoje a výroby plastových dílů.

01. Návrh dílu

Analýza a zajištění vyrobitelnosti

02. Konstrukce dílu

Optimalizovaný díl

03. Návrh a konstrukce formy

Optimalizovaná konstrukce formy

04. Výroba formy

Kompenzovaná forma

05. Vzorkování

Optimalizovaný výrobní proces

06. Sériová výroba

Kontrolovaná sériová výroba

CilenaOptimalizace-Graf
Přejít nahoru