Cílená optimalizace procesu vstřikování plastů

Zjistíme, zda vaše požadavky na kvalitu dílu jsou dosažitelné pouze pomocí technologických parametrů, nebo zda je třeba upravit konstrukci plastového dílu. Prokážeme citlivost kvalitativních kritérií na jednotlivé technologické a konstrukční parametry. Najdeme optimální hodnoty technologických a konstrukčních parametrů pro zajištění výroby dílu v požadované kvalitě a s minimálními náklady.

placeholder

Cílená optimalizace konstrukce plastového dílu

Využitím cílené optimalizace konstrukce dílu je možné v relativně krátkém čase a s minimálními náklady nalézt správné, optimální, řešení pro zajištění požadované kvality dílu. V tomto případě pomocí stanovení správných konstrukčních parametrů (zde především změnou tlouštěk stěn). V konstrukci dílu je skryto až 80 % jeho výsledné kvality, proto je důležité věnovat této fázi vývoje dílu patřičnou pozornost. Cílenou optimalizací je možné hledání správných parametrů výrazně zkrátit a již při navrhování možných úprav eliminovat návrhy, které nevedou k požadovanému cíli.

    • Nalezení řešení, i nekonvenčního, pro zajištění požadované kvality dílu.
    • Prokázání citlivosti kvalitativních, optimalizovaných, parametrů na změnu měněných parametrů.
    • Rozpoznání protichůdných kvalitativních cílů.
    • Získání komplexních a podložených informací o chování a kvalitě dílu, vhodné pro jednání se zákazníkem o potřebných úpravách dílu pro zajištění jeho požadované kvality.

Cílená optimalizace konstrukce dílu výrazně sníží, někdy i zcela odstraní, nutnost provádět korekční úpravy formy z důvodu nedostačující kvality výstřiku. Všechny prováděné úpravy v této fázi vývoje dílu probíhají „virtuálně“, tzn. na počítači úpravou CAD modelu dílu. Proto náklady na jejich provedení, kontrolu a ověření jsou mnohem nižší a časově méně náročné než provádění těchto úprav přímo na již vyrobené vstřikovací formě nebo tvarových vložkách, kdy některé potřebné změny již ani není možné provést.

Pro bližší informace o důvodech využití, principu, postupu a přínosech cílené optimalizace nás prosím kontaktujte. Rádi vám vše vysvětlíme, předvedeme a zodpovíme vaše dotazy.

Přejít nahoru