Optické měření a digitalizace

Pomocí optického měření, 3D skeneru, vám zkontrolujeme kvalitu vašeho dílu nebo celého produktu a vystavíme měřící protokol. Změříme veškeré strojní součásti, plechové i plastové výlisky. Také vám můžeme pomocí digitalizace vytvořit 3D model a díky 3D tisku i vyrobit kopii digitalizovaného předmětu. Převedeme mrak naskenovaných dat a STL modelů do CAD dat. Máte rozbitý díl a nemůžete sehnat náhradní? Jsme tu pro vás!

Optické měření a digitalizace

Optické měření dílů a produktů

Pomocí optického měření vám zjistíme kvalitu vašeho dílu. 

3D skenery jsou měřící zařízení pro zachycování tvarů a textur fyzických objektů s následným převedením do digitální podoby. Princip skenování je ve většině případů založen na snímání velkého počtu jednotlivých bodů na povrchu snímaného objektu, tzv. snímání mračna bodů (oblak bodů ve 3D prostoru reprezentovaný jejich souřadnicemi x, y, z).

Optické měření a digitalizace

Pomocí optického měření, 3D skeneru, vám zkontrolujeme kvalitu vašeho dílu nebo celého produktu a vystavíme měřící protokol. (měření veškerých strojních součástí a plechových či plastových výlisků). Změříme veškeré strojní součásti, plechové i plastové výlisky.

Možné výstupy: 

  • měřící protokol (vyrovnání na RPS, geometrické elementy nebo pomocí metody Best Fit (nejlepší výsledek, shoda)
  • mračno bodů
  • STL model
  • CAD model

Převod zdigitalizovaných dat a STL modelů

Převedeme mrak naskenovaných dat a STL modelů do CAD dat.

Optické měření 2

Digitalizace předmětů, skulptur a plastik

Můžeme vám pomocí digitalizace vytvořit 3D model a díky 3D tisku i vyrobit kopii digitalizovaného předmětu.

Měření i digitalizaci lze většinou provést i přímo u vás.

Optické měření 3

Možné výstupy: 

  • mračno bodů
  • STL model
  • CAD model
Optické měření 5

Máte rozbitý díl a nemůžete sehnat náhradní? Jsme tu pro vás! Váš poškozený díl naskenujeme, vytvoříme CAD model, poškozenou část můžeme podle vaši dokumentace nebo vašich požadavků namodelovat a poté celý díl i vyrobíme!

Přejít nahoru