Výroba plastových dílů

Nabízíme možnost vyzkoušení vaší formy a výroby plastových dílů a vzorků. Můžeme vám vyrobit díly pro testovací a nulté série. Můžeme vám také nabídnout řízenou a kontrolovanou sériovou výrobu vašich dílů, při které jsou za účelem dodržení požadované kvality dílů hlídány a automaticky upravovány technologické parametry. Rádi vám vyrobíme díly pro sériovou výrobu.

Výroba plastových dílů

Vzorkování formy a výroba vzorků

Nabízíme možnost vyzkoušení vaší formy (vzorkování) a výroby vzorků. Pro výrobu vzorků je možné využít i tištěné tvarové vložky.

Vyrobené vzorky můžeme zkontrolovat a i s měřícím protokolem vám předložit ke schválení.

Také vám můžeme dodat hodnoty technologického okna pro zajištění výroby dílu ve vámi požadované kvalitě.

Výroba formy 1

Kontrolovaná sériová výroba

Můžeme vám také nabídnout řízenou a kontrolovanou sériovou výrobu vašich dílů, při které jsou za účelem dodržení požadované kvality dílů hlídány a automaticky upravovány technologické parametry, které jsou spolu s předpokládanými kvalitativní parametry také pro každý díl protokolovány.

Testovací a nulté série

Můžeme vám vyrobit díly pro testovací a nulté série.

Sériová výroba dílů

Rádi vám vyrobíme díly pro sériovou výrobu.

Výroba plastových dílů

Přejít nahoru